Moravské zemské muzeum slaví 200 let

Moravské zemské muzeum oslaví v červenci roku 2017 dvě století své existence. Je to bezesporu výročí, které bude rezonovat v kulturním prostoru jak České republiky, tak jistě i celé střední Evropy. Instituce připravuje pro tuto událost řadu akcí a aktivit, které upozorní na význam, tradici a historii celého našeho muzejnictví.

Muzea vždy hrála klíčovou roli v utváření moderní občanské společnosti, stála u zrodu většiny vědních oborů a svou nezastupitelnou roli plní i v současné době. Je proto důležité připomínat současné společnosti funkci muzea a hodnoty, jež uchovává, a využít k tomu právě dvousetleté jubileum. Muzeum tvoří významnou platformu pro uchovávání dokladů o přírodním i kulturním bohatství a je jedním z nejdůležitějších center osvěty a mimoškolní edukace. Po celá dvě století stimuluje formování a rozvoj většiny vědních disciplín, díky čemuž disponuje mimořádnou pramennou bází tvořenou miliony autentických dokladů o minulosti, kultuře i přírodě našeho státu. Je potřeba také zdůraznit, že moderní muzejnictví se dnes nepodílí jen na zvyšování kvality života společnosti, ale přináší i hospodářské příležitosti. Důležitým rozvojovým předpokladem Moravského zemského muzea – paměťová instituce působící v Brně – je moderní trend chápání muzea jako přehledné interaktivní vzdělávací encyklopedie sloužící široké odborné i laické veřejnosti. Moravské zemské muzeum pokračuje v již ustaveném trendu otevřenosti vůči návštěvníkům a v rozšiřování komfortních muzejních služeb. Svoji nezastupitelnou roli v brněnské kultuře potvrzuje i objekty, které ve městě Brně zpřístupňuje veřejnosti (Dietrichsteinský palác, Biskupský dvůr, Mendelianum, Palác šlechtičen, Pavilon Anthropos, Památník Leoše Janáčka, Centrum kulturně-politických dějin 20. století). Ročně navštíví Moravské zemské muzeum 160 000 návštěvníků.
09.09.2016 – 31.12.2017

Záštitu nad projektem převzali primátor statutárního města Brna a prezident České republiky.

Jednou ze součástí roku oslav 200. výročí Moravského zemského muzea je série výstav, během níž se vždy na jeden měsíc představí odborná oddělení.

Více na www.200letmzm.cz.

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress