Ceník služeb portálu Nejlepší z Moravy.cz

Vážení přátelé, vítáme vás na portálu Nejlepší z Moravy, který má jako hlavní cíl prezentaci těch nejlepších, tedy i vašeho zařízení na naší Moravě. Cílem je také doporučit tato nejlepší zařízení členům internetové komunity I love Jižní Morava, kteří jsou držiteli Karty výhod “Klíč k Moravě/ The Best of Moravia” a kterých bylo doposud vydáno okolo 25 tisíc. Karty jsou vydávány zdarma a jsou vydávány všem, kteří projeví zájem. Cílem vedení portálu je dosáhnout v nejbližší době 60 tisíc vydaných karet. Je proto v zájmu nás všech, aby držitelé karet výhod, při svých cestách na  Moravu našli ta nejlepší zařízení a v nich výhody, které jste se rozhodli udělit.

Pro nás je důležité, aby firmy zapsané na tomto portálu, byly prezentovány nejen na portálu, ale také naší internetové komunitě, která k dnešnímu dní čítá 68 tisíc členů. Jsme schopni vám a komukoliv jinému doložit úspěšnost prezentace vašeho zařízení.

Podmínky zapojení zařízení/služby do projektu Karta výhod Klíč k Moravě / www.nejlepsizmoravy.cz

Ceny zápisu  zařízení/služby na portál www.nejlepsizmoravy.cz

Základní cena zápisu firem a zařízení komerčního charakteru je 150- Kč za měsíc a to v případě, že firma, zařízení komerčního charakteru, poskytne výhodu ve prospěch Karty výhod.

V případě, že firma, zařízení komerčního charakteru,  neposkytne výhodu ve prospěch Karty výhod ,  cena je 240  ,-Kč za měsíc.

Zařízení nekomerčního typu – (památky, muzea, atd.) – zápis zdarma.

Nabízíme možnost sponzorství jednotlivých kategorií, ale i celého portálu. V tomto případě bude zápis firmy provedenzdarma s možností přednostního umístění zařízení v kategorii “DOPORUČUJEME”

V sekci „Doporučujeme“ budou umístěny zařízení, firmy na jejich žádost a po vzájemné

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Zřizovatel firma Expainvest Alfa s.r.o. si vyhrazuje právo ceník změnit.