Janův hrad v Lednici

Kategorie: Památky,
Okres: Břeclav

Zříceniny podtrhují tajemnou atmosféru romantického parku v Lednici. Projděte si oba prohlídkové okruhy a představte si ty bujaré oslavy dobrého lovu, pány holedbající se svými úlovky a dámy tančící v přepychových róbách.

Zřícenina je plně funkční lovecký zámeček. Od počátku 19. století se zde hojně hodovalo po honech. Byl tu prostor na ustájení koní, přípravu pokrmů z ulovených zvířat i pro zábavu panstva. Mimo hony obýval Janohrad knížecí hajný.Stavba je tvořena čtyřmi nárožními věžemi, jež jsou ze tří stran spojeny pouze obvodovými zdmi. Na jejich zevní straně pak arkády nesou ochozy, což jsou dlouhé spojovací balkony mezi jednotlivými věžemi. Čtvrtou stranu nádvoří uzavírá vlastní budova zámečku. Ten sloužil jako lovecký, to znamená jako shromaždiště panstva před honem.

Zajímavostí mohou být i tři točitá dubová schodiště. Jsou v původních plánech a dnes již takřka 200 let stará.

Kontakty:
Janův Hrad
zámecký park
691 44 Lednice

Tel.: +420 519 355 134
Email: janohrad@brno.npu.cz

web: www.januv-hrad.cz

Vstupné:

Cena: 60 Kč
Snížená cena: 40 Kč

slevaJanův hrad
Janův hrad 2Janův hrad 3Janův hrad 1

reklamní sdělení

V OKOLÍ TAKÉ NAJDETE

123

Filtrovat mapu podle kategorií =